Miért olyan jó szolfézst tanulni?

 

1. A szolfézs megkönnyíti a zenetanulást, segít megérteni a zenei történéseket, fejleszti, finomítja a hallást.


2. A szolfézs játékkal, mozgással összekapcsolt, az alkotás és önkifejezés örömét adó zenei képességfejlesztés, mely egyszerű, célszerű és muzikális.


3. A szolfézs az elméleti ismeretek adásával, zenei képességek fejlesztésével és zenei élményekkel segíti a hangszeres oktatást, és hozzásegít az aktív muzsikálás megteremtéséhez.


4. A szolfézs jellegzetessége a csoportmunka. Lehetőség van a közös éneklésre, muzsikálásra és egyéb csoportos feladatokra. Ezáltal kelti fel a zene közös örömét.


5. A szolfézs egyik legszebb feladata, hogy fejlessze a növendék formaérzékét. Műzenei és népzenei jelenségek, jellegzetességek elméleti alapjait ismerjük meg az órákon.


6. A szolfézs betekintést nyújt a különböző korok zenetörténetébe, melyeknek zenei alapelemeiről és stílusjegyeiről is tanulunk.