2003 óta évente kurzusot tartok. 2004 –től csatlakozik Ivánovics Tünde népdalénekes, és Lipták Dániel hegedűs. A kurzus hatóköre az ország határain kívül is nyúlik.

2006-ban a Bartók-évben Bartók nyomán zenésztársaimmal bemutatjuk, hogyan válnak a népi táncdallamok sajátos fordulatai egy ősi, időnként tonalitás nélküli harmóniavilág szabad hordozóivá, ha a népzenét valóban saját törvényeihez híven gondoljuk tovább. Így született meg nagy zenészünk tiszteletére a „Menyegző - balladák és kolindák Bartóknak” című, hegedűre, kobozra és énekhangra a fenti elvek alapján írt oratorikus zenemű. A szegedi Bartók-évi rendezvényeken többször előadtuk ezt az egyedi alkotást. A mű születéséről tévéfilm készült Kocsor Erika rendezésében, amelyet az MTV2 több alkalommal is bemutatott.

Konzekvensen képviselem a népzene újszerű megszólalását. Megzenésítem a „Nemzeti dalt”, amelyet többször sikerült előadni a Mentés Másként Trió és a Rozsdamaró Zenekar közreműködésével.

2007 szeptemberétől a Dugonics András Piarista Gimnázium tanára és Művészetoktatási intézményegységének vezetője vagyok. Az oktatás mellett tovább működtetem a Népzenei kamaraműhelyt. A műhely feladatának a hangszeres és énekes népzenei hagyományok továbbörökítésén túl az új utak keresését tekintem. Népzenei kamaraműhelyben megalkotjuk az Égigérő énekek - énekarra és kobzokra feldolgozott népi cantatát. Ebben az évben a Dugonics András Piarista gimnázium énekkarával közösen szólaltatjuk meg a Kalazanci Szent József zsolozsmája című megzenésített himnuszokból és antiphonákból álló kantátát.

2007 óta tagja vagyok a Vágtázó csodaszarvas nevű, alternatív népzenét játszó zenekarnak. A zenekar 2008-ban kiadott Végtelen Ázsia című lemze egy év múlva aranylemez lett.

2008-ban a Mentés Másként Trió zenekarral kiadjuk az Élő nap című csángómagyar énekeket és táncdallamokat újraéneklő CD lemezt.

A költő fia, Nagy András felkérésére Nagy László verseket dolgozok fel kobozra, énekhangra és ütőkre. A versmegzenésítésekből és Dóczy Péter színművész előadásában elhangzó versekből 2008-ban CD lemez készül Medvezsoltár címmel.

2008-ban az Oktatási Miniszérium, a Hagyományok Háza támogatásával kiadom a Koboziskola oktató DVD-t és ezzel egyidejűleg szakmai anyagokat közlök folyamatosan a www.koboziskola.hu honlapon.

2009-ben feleségemmel, Fábri-Ivánovics Tündével részt vettem a németországi World lute projektben, amellyel a világ különböző lantszerű hangszereit megszólaltató művészekből álló zenekarként különleges népzenei feldolgozásokkal szereplünk nagyszabású világzenei koncerteken.

2009-ben a Gerhardus kiadó megjelentettük az Égig érő énekek című kottás lemezt, melyben Kájoni énekeket és csángómagyar énekeket adunk közre gondozásában a Népzenei kamaraműhely előadásában.

Vallom, hogy a különböző korok és népek zenéje között van természetes, járható zenei ösvény, amely a múltat a jövőbe vetíti.

 

A koboz tanszakon egyszerű moldvai énekek kobozkíséretén keresztül ismerkedünk meg ennek az ősi hangszernek sajátos ritmusú pengetéseivel. Igen hamar megkezdjük a hegedűs és furulyás dallamok kíséretét és a koboz szólójátékot is. A „táncházas mesterség” és a dallamok koncertszerű előadása jelent majd fokozatosan egyre nagyobb kihívást.

Tudatosan keressük az együttmuzsikálás élményét és igyekszünk moldvai táncházban eredeti környezetben is tetten érni a kobozjáték örömét.