A Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolája június közepén zárta az „Értékmentés 2014. - Tehetséggondozó műhelyek jó gyakorlatainak bemutatása” címet viselő tehetséggondozó programját, amellyel már meglévő jó gyakorlatot folytatott, öregbítvén jól ismert hírét a tehetséggondozás terén elért sikerességében.

Az Értékmentés 2014. tehetséggondozó programba beválogatott tanulók sokat fejlődtek egyénileg, miközben kiscsoportos szakmai műhelyekbe, zene-, tánc- és színművészeti munkacsoportokba tömörülve dolgoztak kiváló szakmai vezetéssel. Autentikus alapú népzenei feldolgozások készültek, a néptáncot közösségszervező erejét használták, színművészeti improvizációs gyakorlatok fejlesztő hatását tapasztalták meg, új képzőművészeti alkotások születtek.

A program során a tehetséggondozó műhelyek jó gyakorlatát több alkalommal is bemutatták, s végül az Udvari zenebona című nyilvános záró rendezvényen köszönték meg a szakmai vezetők munkáját és a támogatók segítségét. Az összművészeti program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogató megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Program NTP-AMI-13 pályázati programjának köszönhetően valósult meg, mintegy 1.200.000,-Ft támogatási összegből