A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai

Hangszeres tanszakok:

furulya, gitár, zongora, orgona, gordonka, nagybőgő


Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus.

Képzési idő:

(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli.)

(2)+6 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, gitár, cimbalom, zongora, hegedű, gordonka)
(2)+6 évfolyam (oboa, klarinét, kürt, harsona, orgona, nagybőgő)
(2)+6 évfolyam (brácsa)
(2)+6 évfolyam (magánének)

Elmélet és egyéb főtanszakok:
2+6 évfolyam (szolfézs)
4 évfolyam (kamarazene)

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell érteni.
Az előképzőt nem kötelező elvégezni

Főtárgy: hangszeres és magánének tanszakok (egyéni), elméleti és kamarazenei
tanszakok(csoportos).
Kötelező tárgy: szolfézs
Kötelezően választható tárgy:
Gyakorlati: kamarazene, zenekar, kórus, népzene.
Választható tárgy: második hangszer
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő.
Főtárgy: legalább 2x30 perc (egyéni)

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje:
évfolyamig 5 perc (legalább)
2-3. évfolyamon 10 perc4. évfolyamtól 15 perc

Kötelező tárgy:
a képzési idő legalább 2x45 perc
Kötelezően választható tárgy:
évfolyamtól 1 vagy 2 foglalkozás
gyakorlat: legalább 1x45 perc (csoportos)
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, legfeljebb 15 fő.
Zenekar, kórus: legalább 2x45 perc
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő.
3. évfolyamtól 20 perc.

Magánének tanszakon: legalább 20 perc

Kötelező tárgy:
 a képzési idő legalább 2x45 perc
 a 4. évfolyam végéig

Kötelezően választható tárgy:
az 5. évfolyamon
elmélet: legalább 1x45 perc

Választható tárgy:
az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás
elmélet: legalább 1x45 perc
gyakorlat: legalább 1x45 perc (csoportos) vagy legalább 1x30 perc (egyéni)

Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc
Kamarazene:
Legalább 1x45 perc
a kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, legfeljebb 15 fő.
Zenekar, kórus:
Legalább 2x45 perc

Népzenei tanszak:

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai

Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, citera, koboz

Vokális tanszak: népi ének.

Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs valamint népi játék-népszokás.

Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni.

A képzés időtartama

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok évfolyamait.
A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli.

Hangszeres és vokális tanszakok:
2+8 évfolyam (hegedu, furulya, duda),
1+8 évfolyam (citera),
8 évfolyam (tekero, népi ének),
 

8 évfolyam (koboz),
6 évfolyam (brácsa).

Elméleti és egyéb tanszakok:
2+8 évfolyam (szolfézs),
2+6 évfolyam (népzenei ismeretek),
4 évfolyam (néprajz),
2 évfolyam (népi játék-népszokás).

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie.

Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások.

Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás);

Elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás).

Kötelező tárgy: szolfézs.

Kötelezően választható tárgyak:
elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz,
gyakorlati: második hangszer, népi játék-népszokás,
-
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő.
Főtárgy:
Minimum 2x30 perc (egyéni), vagy
Minimum 2x45 perc (csoportos).
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje:
Minimum 5 perc.
Kötelezo tárgy:
a 4. évfolyam végéig
a képzési ido minimum 2x45 perc.
Kötelezoen választható tárgy:
Hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon,
Rövid tanszakokon az 5. évfolyamon

Elmélet:
minimum 1x45 perc,
Gyakorlat:
minimum 1x45 perc (csoportos) vagy
Minimum 1x30 perc (egyéni).

Választható tárgy:
Az előképzo 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás.