Kötelező tantárgyak:

Klasszikus balett
Balett-előkészítő gimnasztika

Kötelezően választható tantárgyak:

Néptánc

Szabadon választható tantárgy:

A tanszak bármely az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya.