Képzés ideje: 8 év
Évfolyamok száma: 8 évfolyam
Tanszakok: Színjáték tanszak

Színjáték tanszak

Főtárgy:
drámajáték (2)  +(1-6. évfolyam)

Megjegyzés:
A főtárgy neve ott és akkor változik, amikor színjáték nevelésben való felhasználása - a drámai-színházi nevelés - mellett hangsúlyossá válhat a színházi (technikai) képzés.

Kötelező tantárgyak:
beszédgyakorlatok (1-8. évfolyam)
mozgásgyakorlatok (1-8. évfolyam)

Kötelezően választható tantárgyak:

Megjegyzés: A 7-8. évfolyamon a kötelezo tantárgyak magas óraszáma miatt nincs választási kötelezettség (az    alábbi tantárgyak - természetesen - választhatók).

vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).

Szabadon választott tantárgyak (a helyi igények és lehetőségek függvényében)

színháztörténet (az 5. évfolyamtól)
színháztechnika (szcenika) (a 7-10. évfolyam)
zenés színházi képzés (a 7. évfolyamtól)
dramaturgiai-rendezői ismeretek (9-10. évfolyam)
drámajáték-vezetői ismeretek (9-10. évfolyam)