A népi hegedű tanszakon a magyar néphagyományban megőrzött dallamkincset és játékmódot egységben tanuljuk. A kezdők a népi dallamok útján sajátíthatják el a hegedűjáték alapjait, a klasszikus hegedűs előképzettséggel érkezők pedig az új technikákkal párhuzamosan a magyar nyelvterület különböző tájainak szebbnél szebb dallamaiban és stílusaiban mélyedhetnek el. Már az első évektől kezdve keressük a közös muzsikálás örömét, és tudatosan foglalkozunk a zenészmesterség gyakorlati fortélyaival.

A népi brácsa tanszakon a hagyományos magyar vonós táncmuzsika kíséretét tanuljuk hegedűn, háromhúros brácsán és négyhúros brácsán. A vonós hangszerjáték technikai alapjain, ritmikai, intonációs gyakorlatokon, összhangzattani ismereteken, és sok-sok közös muzsikáláson keresztül közelítjük meg azokat a hagyományos játékmódokat, amelyek a magyar népi tánczene összetéveszthetetlen ízeit és sodrását adják.