Tanszak: szolfézs

Telefonszám: 70/2365-969

E-mail cím: erkinelli@gmail.com

 

Ének-zene, szolfézs szakos tanári és népművelő végzettségem van.

Óvodás kortól kezdve minden korosztályt tanítottam zeneoviban, általános- és középiskolában, művészeti iskolában.

Vezettem iskolai gyermekkart, vegyeskart, felnőtt női kart. Jelenleg is aktív kórusénekes vagyok.

Legfőbb szándékom és célom, hogy a növendékek a szolfézs órákon játékos gyakorlatokkal  szerezzék meg a hangszertanuláshoz szükséges elméleti - dallami, ritmikai, összhangzattani alapokat. Az elmélet logikáját megértve könnyen tájékozódjanak a hangközök, hangsorok, hangnemek rendszerében.  Ismerjék meg a magyar népzene jellemző tulajdonságait, fedezzék fel szépségeit. A hangszeres növendékek  is énekeljenek szép népdalokat, kánonokat, dalokat. Legyenek tájékozottak a zenetörténeti korszakokban. Tanuljanak meg párban, csoportban, együttesben muzsikálni, más hangszerekre, szólamokra is figyelemmel lenni. Mindezt jókedvvel, érdeklődéssel és szívesen tegyék.