Beiratkozás

Beiratkozás a Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolájába. További információk és letölthető dokumentumok.

IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével

Sikerrel valósítottuk meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével c. programsorozatunkat.
A Támogatáskezelőtől 623.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
 

IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú  Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével  projekt megvalósulása

Keretek
A „Közösségalkotás  a népzene erejével” programsorozatunk első három alkalma moldvai falvak, Külsőrekecsin, Dumbravény  és Klézse-Buda fiatalkorúival való kapcsolatfelvétel és képzés volt 2016. június 26-27-28 napokon . Ezt egy őszi találkozás és képzés követte Szegeden 2016. szeptember 15-én és 16-án Szegeden. A Moldvában és a Szegeden történő foglalkozásokon a Népzenei Kamaraműhely tagjai és moldvai fiatalkorúak vettek részt.
    A Népzenei Kamaraműhely (25 fő) tagjai busszal érkeztek, Külsőrekecsinben voltak elszállásolva, és onnan utaztak át minden nap a soron következő településre, hogy felvegyék a kapcsolatot az ottani fiatalokkal és együtt közösséget alkossanak, közösen részt vegyenek a képzésen.
   A szegedi képzés a moldvai képzés folytatása volt. Erre a három moldvai faluból:  Külsőrekecsinből , Dumbravényből és Klézséről érkeztek a fiatalkorúak busszal.  Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnázium kollégiumában voltak elszállásolva. A képzések, ének, zene táncház foglalkozások  a gimnázium termeiben zajlottak.

Képzés
 Ifjúsági közösségeknek a moldvai három nap és a szegedi két nap alatt ismeretterjesztő képzéseket tartottunk a közösségi önszerveződésről, felelősségvállalásról, civil szervezetekről.  Ezek a témák az ottani fiatalkorúakat érdekelték, aktívan részt vettek a foglalkozásokon. Közben romániai hátrányos helyzetük oldódását élték meg, ami igen fontos volt.
    Mindhárom moldvai településen bevontuk a fiatalokat a projekt tevékenységbe. Romániában ugyan vannak közösségi  házak,  de ezeknek inkább csak gazdasági funkciója van, szervezett közművelődési  tevékenységet nem folytatnak. Ezért mindhárom moldvai helyszínen a magyar oktatás számára a magyarországi támogatásból megépült magyar iskola épületét használtuk.  
    A program lebonyolításához Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért (6722 Szeged, Kálvária sgt 14. tel.: 62/ 228 931 email: kozpont@talentumonkentes.hu), mint együttműködő partnert kértük fel. A moldvai képzéseken Kósa Lászlóné oktató vett részt, a szegedi képzéseket, tréningeket Jusztin István, a Talentum Alapítvány másik szakoktatója tartotta.
     Ének oktatóink és a táncházak lebonyolításáért felelős személyek: Juhász Erika népdalénekes, Fábri Géza és Lipták Dániel hangszeres zenészek voltak.
     A képzéseken és kapcsolódó programokon a moldvai falvakban, illetve Szegeden a 25 fős fiatalokból álló Népzenei Kamaraműhely is részt  vett, ezúttal nem csak zenei gyűjtések, közös éneklés, táncházak miatt, hanem, hogy mintát adjon  a magyarországi példa alapján a fiatalok társadalmi részvételének elősegítéséhez, hogy felnőve pozitív változásokat indíthassanak el társadalmukban.
   Népzenei Kamaraműhely fiataljai és a moldvai fiatal magyarok elmondták egymásnak hogyan kötődnek hazájukhoz, lakóhelyükhöz, hogyan élik ezt meg, hogyan töltik el a szabadidejüket. Mivel általában elégedetlenek a saját életükkel családjukban, lakóhelyükön, országukban, fontos, hogy mit tesznek és mit tudnának tenni helyzetük megváltoztatásáért.  A problémák közös feltárása, a   megoldások keresése szűkebb és tágabb környezetükben pozitívan hatott  rájuk, átsegítette őket egy esetleges „megrekedt állapoton”, ezért  pozitívan hatott személyiségfejlődésükre. A képzés folyamán jó tréningek voltak konkrét problémákban megoldás keresésére.
    A „Közösségalkotás a népzene erejével” című képzésünk segítséget nyújtott és példát mutatott  a romániai és a magyarországi fiatalok számára is önazonosságuk megerősítésére, hátrányos helyzetükből való felemelkedésre, önszerveződésre, problémáik nyílt, közösségben történő felvetésére és a megoldás keresésére. Magyarországon is, de különösen a moldvai csángómagyar fiatalok között igen erős az elidegenedés, az egyéni útkeresés, külföldi munkavállalás, mint cél utáni vágyódás. Képzésünk arra is jó példát nyújtott, hogyan segíthet a közösség, az önazonosság, a kultúra céljaink kialakításában nemzeti tudatunk megőrzésében. A képzés fontos része volt a csángó népdalok, néptáncok, mint közös zenei anyanyelv használata. Ezen keresztül a csángók azt is megélték, hogy egy tágabb, magyar közösség részei és egy páratlanul mértékes ősi kultúra hordozói.
   A képzéseken mindhárom alkalommal elkészített programlapokkal , közös éneklésre elkészített kottákkal mentünk, amelyet a résztvevőknek kiosztottunk.
A nap végén mindég sor került egy közös éneklésre, zenélésre és táncházra.


I.    Románia - Moldva:
Napi forgatókönyvek:
1. nap     2016. június 26. Külsőrekecsin (Fundu Racacuni)
08:00 Szálláshely elfoglalása
09:00 Ismerkedés, képzés
13:00 Ebéd, kötetlen foglalkozás, látogatás a frissen szerzett ismerősöknél.
14:30 Képzés folytatása
16:00-20:30 Közös zenélés, éneklés, táncház

2.    nap     2016. június 27. Dumbravény (Dumbraveni)
 Megérkezés Dumbravénybe    
08:00 Ismerkedés
09:00 Képzés
13:00 Ebéd, kötetlen foglalkozás, látogatás a frissen szerzett ismerősöknél.
14:00 Képzés folytatása
16:00-20:30 Közös zenélés, éneklés, táncház

3.    nap     2016. június 28. Klézse-Buda (Cleja)
 Megérkezés Klézse- Budába    
08:00 Ismerkedés
09:00 Képzés
13:00 Ebéd, kötetlen foglalkozás, látogatás a frissen szerzett ismerősöknél.
14:00 Képzés folytatása
16:00-20:30 Közös zenélés, éneklés, táncház

4.    nap     2016. június 29. Somoska    
A negyedik napot Somoskán töltötte a csapat, ahol szintén kötetlen foglalkozások, ismerkedés, közös zenélés táncház képezte a komunikációs csatornákat. A pályázatunknak ez nem volt kötelező része.

5. nap 2016. június 30. Hazafelé útközben volt egy plusz állomásunk június 30-án a gyimesi Borospatakán, ahol a helybeli fiatalkorúakkal szerveztünk találkozót. A pályázatunknak ez nem volt kötelező része.

II.    Szeged: 2016. szeptember 15.

Megérkezés és szálláshely elfoglalása előző este.

09:00 Ismétlés, felkészülés a közös éneklésre
09: 30- 10:30 Misei szolgálat
11:00 Foglalkozás
13:00 Ebéd
14:00 Szakmai program: Közösségépítés, foglalkozások a Talentum Alapítvány szakoktatójával
17: Közös zenélés, éneklés, zenetanulás.
19:00-22 Táncház

    Szeged: 2016. szeptember 16.

09:00 Szakmai foglalkozás
13:00 Ebéd
14:00 Szakmai program: Közösségépítés, foglalkozások a Talentum Alapítvány szakoktatójával
15: Záró értékelés
15:30 Városnézés
18:00-20:00 Közös éneklés, zenélés,táncház

Másnap hazautazás.

A megvalósított pályázati program közvetlen és közvetett eredményei, megszerzett kompetenciák.


    A moldvai és a szegedi foglalkozások alkalmával a résztvevők új közösségépítő kompetenciák megszerzésével képessé váltak arra, hogy önálló civil kezdeményezéseket indítsanak el lakóhelyükön, tágabb környezetükben. A csángómagyar  fiatalkorúakban tudatosult, hogy  a törvényalkotók figyelmét fel kell hívni a csángómagyar kultúra fontosságára, hagyományaik ápolására. Ebben a tevékenységben fontos helyszínek a moldvai falvak magyar iskolái, mert ezekben sokkal  jobb feltételek vannak a civil kezdeményezésekre.  Programunk bátorságot és tettek kibontakoztatásának modelljeit fejlesztette a résztvevő fiatalkorúakban.
    A magyarországi fiatalok is színes tapasztalatokkal gyarapodtak és látták mit eredményez,  ha elhanyagolják a kultúra ápolását, jogaik gyakorlását. Ezzel együtt azt is megtanulják, hogy a náluk alacsonyabb életszínvonalon élők is jelentős értéket képviselnek, mint emberi, mint kulturális viszonylatban, s ezért tisztelni és segíteni kell őket.

Összefoglalás

Sikerrel valósítottuk meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével c. programsorozatunkat.
A Támogatáskezelőtől 623.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
Programsorozatunkkal a Romániában élő moldvai magyarság közösségi önszerveződését szerettük volna segíteni, hogy elősegítsük őket társadalmi részvételük erősítéséhez és így pozitív változásokat indíthassanak el.
Programsorozatunkban nagy segítségünkre volt a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért.

 

IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével
IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével

Előre katonák, előre magyarok...

Nemzeti dal

Előre katonák, előre magyarok...

Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)

Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)
Hangszeres alapvizsga koncert (2017. február 10.)

IX. Tavaszi Gitártalálkozó

 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr,
Kedves Kolléga!

Ezúton tesszük közzé a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolájának felhívását az immár hagyománnyá vált Tavaszi Gitártalálkozónkra.


Reméljük, hogy növendéküket / növendékeiket a IX. Tavaszi Gitártalálkozó résztvevői között köszönthetjük majd!

A Szervezők nevében:

Szalkai Sándor
DAPG AMI gitár tanszak

 

Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével

Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével
Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével
Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével
Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével
Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével
Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével
Repülvén áldjalak... Bálint napi ünnepi koncert a Dugonics András Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelyével

Repülvén áldjalak...

Alapvizsga